نشست رونمایی و معرفی کتاب «التشریح» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و پنجاه و سومین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، که با همکاری وبینار بهشتی برگزار خواهد شد، به رونمایی و معرفی کتاب «التشریح» اختصاص خواهد داشت.

«التشریح»، با موضوع تشریح کالبد انسان، نوشتۀ عمادالدین محمود شیرازی است. این کتاب به کوشش محمدابراهیم ذاکر و با نظارت رضا ماستری‌فراهانی تصحیح شده و به عنوان سیصد و پنجاه‌ و ششمین اثر از مجموعه آثار موسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دو جلد منتشر شده است.

در نشست رونمایی از این کتاب دکتر محمد صدر، پژوهشگر تاریخ پزشکی و عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی، با موضوع «رسائل علم تشریح در دورۀ اسلامی و کارکردهای آنها»، دکتر یونس کرامتی، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، با موضوع «عمادالدین محمود شیرازی و رسالۀ آتشک»، و دکتر مهرداد کریمی، دانشیار طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با موضوع «تشریح، مقدمۀ درمان در طب سنتی»، سخن خواهند گفت.

همچنین در این جلسه مجازی دکتر رضا ماستری فراهانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دربارۀ «آناتومی استخوان قلبی os cordis»، سخنرانی خواهد کرد و دکتر محمدابراهیم ذاکر، دندانپزشک و پژوهشگر و مصحح متون پزشکی، نیز به معرفی کتاب التشریح خواهد پرداخت.

نشست «رونمایی و معرفی کتاب التشریح» ساعت 18 تا 20 روز دوشنبه 7 تیر‌ماه 1400 برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این وبینار وارد شوند.

http://www.sbu.ac.ir/web/webinar