کارگاه آموزشی «موزه‌داری و نسخ خطی»

میراث مکتوب- کارگاه آموزشی «موزه‌داری و نسخ خطی» به کوشش مؤسسۀ کتاب‌آرایی ایرانی با همکاری مؤسسۀ کتابخانه و موزه ملی ملک در دو بخش مجازی و حضوری برگزار می‌شود.

کارگاه آموزشی «موزه‌داری و نسخ خطی» از مجموعه «کارگاه‌های دوره جامع نسخه‌شناسی» به شمار می‌آید که با آموزش نوشاد رکنی در هشت جلسه برگزار می‌شود.

 

 

محورهای آموزشی این کارگاه عبارتند از:

* هم‌نشینی موزه و کتابخانه، مجموعه‌سازی هدفمند، روایت‌پردازی در معرفی نسخ خطی، شناخت و جذب مخاطب، روش برخورد با نسخ خطی به مثابه یک اثر موزه‌ای.

* فن‌شناسی و آسیب‌شناسی نسخه‌های خطی، معرفی انواع روش‌های آزمایشگاهی در مواجهه با نسخه خطی.

* مستندنگاری نسخ خطی و تهیه داده‌های لازم برای تکمیل بانک اطلاعاتی نسخ و تفاوت با نسخه‌شناسی و کتاب‌شناسی.

* شرایط و استانداردها و ابزارهای نمایش نسخه خطی، روش‌های جابه‌جایی نسخ خطی، ویژگی‌ها و استانداردهای مخازن نسخ خطی.

* مدیریت بحران در مجموعه‌های نسخه خطی.

دوستداران فرهنگ و هنر برای بهره‌مندی از این کارگاه‌ها می‌توانند با مؤسسۀ کتاب‌آرایی به شماره تلفن 66175711 تماس بگیرند.