فراخوان مقاله برای سومین شمارۀ «نامه بایسنغر»

میراث مکتوب- مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر در هرات برای انتشار سومین شماره نشریه «نامه بایسنغر» فراخوان مقاله داد.

«نامه بایسنغر» در سومین گام، پذیرای مقالات و یادداشت‌های پژوهشگران در محورهای زیر و در چارچوب اهداف این مجله است. این شماره نیز همچون دو شماره پیش از خود، به بررسی تاریخ، ادبیات، هنر و وضعیت اجتماعی هرات، غرجستان، اسفزار، چشت، جام، خواف و بادغیس خواهد پرداخت.

ادبیات

الف) بررسی مکتب‌ها و جریان‌های ادبی (نظم فارسی)
– بررسی آثار و معرفی سبک شعری سرایشگران دوره‌های غزنوی، سلجوقی، آل کرت، تیموری، صفوی، سدوزایی و معاصر

ب) بررسی سبکی متون (نثر فارسی)
– تذکره و تواریخ ادبی
– فرهنگ‌نگاری
– انشاء و ترسل
– تفسیرها و سیره‌های ادبی

ج) فرهنگ عامه
– گویش هروی
– مردم‌شناسی درزمانی
– مردم‌شناسی هم‌زمانی

د) نسخه‌شناسی و تصحیح متن

جریان‌های تصوف

معرفی صوفیان و جریان‌ها و طریقت‌های تصوف (متقدم و معاصر)

تاریخ

الف) تاریخ اجتماعی
ب) تاریخ سیاسی
ج) جغرافیای تاریخی هرات، هری‌رود و روستاها
د) تاریخ‌نگاری

هنر و فن

معماری، نگارگری، خوشنویسی، موسیقی، نسخه‌پردازی، حکّاکی، فرش‌بافی، کاشی‌سازی، آبیاری و آبرسانی، باغ‌آرایی و بررسی سیر هنرهای دیگری چون کلّالی، شیشه‌گری، ریخته‌گری، مسگری، ابریشم‌بافی، دباغی و فنون کشتی‌گیری و تیراندازی و …

هرات پژوهی

بررسی کارنامه هرات‌پژوهان داخلی و خارجی و نهادهای هرات‌پژوهی

ترجمه

ترجمه مقالات از زبان‌های مختلف به فارسی

مقالات باید:

-دستاورد پژوهش خود نویسنده یا نویسندگان، روشمند و حاوی نکات تازه باشد.
-پیش از این در جایی چاپ نشده باشد.
-از ۲۰ برگ A4 (اندازۀ خط ۱۴) و ده هزار واژه بیشتر نباشد.
-بر اساس شیوه‌نامۀ تنظیم مقالات که در ابتدای دو شمارۀ قبلی نامۀ بایسنغر منتشر شده، تهیه شود.

پژوهشگران گرامی می‌توانند مقالات و یادداشت‌های خود را تا ۱۵ مرداد / اسد ۱۴۰۰ خورشیدی / ۶ آگست ۲۰۲۱ میلادی به این نشانی‌ها info@baysunghur.org و sindokht.tamanna@baysunghur.org و از طریق تلگرام به شمارۀ ۰۹۳۷۰۰۲۴۶۶۰۶ ارسال کنند. نتیجه داوری مقالات در اول شهریور / سنبله / ۲۳ آگست اعلام خواهد شد.

«نامه بایسنغر» از تولیدات موسسه پژوهشی بایسنغر در هرات است که با مدیرمسئولی و سردبیری خلیل‌الله افضلی منتشر می‌شود. افضلی دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد دارد و اکنون ضمن مدیریت موسسه پژوهشی بایسنغر به تدریس در دانشگاه و تحقیق و پژوهش نیز اشتغال دارد. «چریک‌های سر برهنه» و «سال‌های سرخ هری» از کتاب‌های اوست. وی مدتی نیز رییس امور فرهنگی بنیاد شهید احمدشاه مسعود بود.