تأملی در «قانون» ابن سینا

میراث مکتوب- کتاب «قانون» یکی از کتاب‌های ابن سینا در زمینۀ پزشکی‌ است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد و پس از کتاب مقدس، دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید، کتاب قانون ابوعلی سینا بود. این کتاب حتی در دوران کنونی نیز به عنوان بخش مهمی از طب کهن در مهم‌ترین مراکز و دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود.

اصل کتاب به زبان عربی نوشته شده‌است و چند صد سال به عربی تدریس می‌شد. سرانجام عبدالرحمن شرفکندی (هَه ژار) آن را به زبان فارسی ترجمه کرد. در سال‌های اخیر نیز دکتر نجفقلی حبیبی، پژوهشگر فلسفه اسلامی، قلم به تصحیح این کتاب برداشته و تاکنون کتاب اول و دوم قانون به همت انتشارات بنیاد ابوعلی سینا انتشاریافته است. کتاب اول در باب کلیات طب است. کتاب دوم قانون وارد بحث‌های تخصصی طب می‌شود و به داروهای مفرده و گیاهی می‌پردازد.

به همین مناسبت هجدهمین و نوزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا در روزهای چهارشنبه ۹ و ۱۶ تیرماه ساعت ۱۱ صبح با عنوان «تأملی در قانون ابن سینا» به سخنرانی نجفقلی حبیبی اختصاص دارد که به صورت مجازی پخش خواهد شد. در جلسه اول به کتاب اول قانون و در جلسۀ دوم به کتاب دوم قانون پرداخته می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحۀ این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.