همایش «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی»

میراث مکتوب- همایش «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی» توسط «انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران» و با همکاری «انجمن نقد ادبی ایران»، «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»، «دانشگاه علامه طباطبائی»، «دانشگاه تربیت مدرس»، «مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی»، «دانشگاه جواهر لعل نهرو هند»، «دانشگاه داکا بنگلادش» در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر سال جاری برگزار خواهد شد.

نسبت تفکر میان فرهنگی و ژانرهای ادبی، مفاهیم تفکر میان فرهنگی در ادبیات فارسی، چالش‌های مطالعات تطبیقی فلسفه و ادبیات، نقش ز بان و ادبیات فارسی در مفاهمه میان فرهنگی، ارتباط تفکر میان فرهنگی و رویکردهای نظریه و نقد ادبی، ارزیابی و آسیب شناسی مطالعات تطبیقی فلسفه و ادبیات، تجارب تاریخی گفت و گو و تبادل میان فرهنگی در قلمرو زبان و ادبیات فارسی ازجمله محورهای این همایش است.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۱۰ شهریورماه، اعلام نتایج داوری چکیده‌ها ۲۰ شهریورماه، آخرین مهلت ارسال اصل مقاله ۲۰ مهرماه و اعلام نتایج داوری اصل مقالات بیستم آبان‌ماه است.