سی و دومین جلد «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»

میراث مکتوب- سی و دومین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» تالیف ناهید باقری خرمدشتی و با همکاری مریم شکوه‌آذین، از طرف انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.

در سی و دومین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»، فهرست 300 نسخه خطی فارسی و عربی از گنجینه نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ایران معرفی شده است. در تهیه این فهرست، از قواعد استاندارد فهرست‌نویسی برای یک‌دست‌سازی اطلاعات نسخه‌های خطی استفاده شده و این اطلاعات در دو بخش کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی ارائه شده است.

بیشترین تعداد این مجموعه، متعلق به کتابخانه اهدایی خاندان شیخ جعفر شوشتری است. آثار و یادداشت‌هایی از شیخ علی شوشتری، محمدبن علی شوشتری، حسین بن حسن نجار شوشتری، جعفر بن حسین بن علی شوشتری و محمدکاظم بن محمدعلی در این فهرست گزارش شده است.

جلد 32 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ایران» با معرفی 230 نسخه، با 362 عنوان کتاب به انجام رسیده است و شماره‌های شامل مرقعات است که در جلد ویژه خود به چاپ خواهد رسید. بیشترین تعداد این مجموعه، متعلق به کتابخانه اهدایی خاندان شوشتری است.

در توضیح افراد شاخص خاندان شوشتری در این فهرست می‌توان گفت که شاخه ای از اهل علم خاندان شوشتری، به آل نجار معروف‌ند، شیخ علی شوشتری و فرزندانش: ملامحمد، ملا معصوم و ملاعلی که آل نجار از فرزندان همین ملاعلی هستند.

قدیمی ترین تاریخ کتابت در این مجموعه متعلق به سال 820 قمری به شماره نسخه 8807 است، همچنین نسخه شماره 8924 با تاریخ کتابت 862 قمری، نسخه شماره 9011 با تاریخ کتابت 874 قمری و نیز نسخه شماره 8816 با تاریخ کتابت 900 قمری از قدیمی ترین نسخه‌های این فهرست به شمار می‌روند.

ناهید باقری خرمدشتی مولف این کتاب در مقدمه جلد 32 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» چنین آورده است: با توجه به اینکه بیشتر نسخه‌های این جلد متعلق به کتابخانه شوشتری است و سیره مطالعاتی علمای خاندان شوشتری صبغه فقاهتی دارد، موضوعات مرتبط با فقه بخش عمده این مجموعه است. کتاب‌های ادبیات عرب، اصول فقه، تا روایات و تفاسیر مربوط به احکام و رساله‌های احکام فقهی شیعه در رده اول قرار دارد. هر چند اندکی کتاب‌های کلامی، اخلاقی، پزشکی، ادعیه و ... نیز در این مجموعه موجود است که در رده بعدی از نظر تعداد و کمیت قرار دارند.

جلد 32 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» در 470صفحه چاپ و روانه بازار نشر شد. با انتشار این فهرست تعداد منشورات سازمان به 1587جلد و تعداد فهرست‌های نسخه‌های خطی منتشر شده کتابخانه ملی ایران به 53 جلد رسید.

علا‌قه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به فروشگاه انتشارات سازمان واقع در ساختمان کتابخانه ملی ایران و به صورت غیرحضوری به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به www.bookshop.nlai.ir  مراجعه کنند.

سی و دومین جلد از کتاب «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» تالیف ناهید باقری خرمدشتی و با همکاری مریم‌شکوه‌آذین، از طرف انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی