انتشار ویژه‌نامه «نسخه‌های خطیِ فارسی در هند» در لندن

میراث مکتوب- شمارۀ 59 مجلۀ «ایران» با عنوان ویژه‌نامه «نسخه‌های خطیِ فارسی در هند» از سوی مؤسسۀ مطالعات ایرانی بریتانیا، در لندن، منتشر شد.

در مارس 2020 همایش بین‌المللی «نسخه‌های خطی فارسی در هندوستان؛ مسائل و چالش‌ها در عصر مدرن» در حیدرآباد هندوستان برگزار شد که برخی از این مقاله‌ها در شماره جدید مجله ایران منتشر شده است.

 

عناوین مقالات عبارتند از:

 

- Indo-Persian Manuscripts // A.C.S. Peacock

- Remapping the World in a Fifteenth-Century Cosmography: Genres and Networks Between Deccan India and Iran // Vivek Gupta

- ‘Iyani, A Shirazi Poet and Historian in the Bahmani Deccan //A.C.S. Peacock

- So Close and Yet Often so Far Away: The History of India as Told by Historians in Iran Around 1500// Philip Bockholt

- Akbar's History of the Timurids // Charles Melville

- Revisiting a Royal Sultanate Manuscript from Bengal: The Sharafnama of Nasir al-Din Nusrat Shah of 938/1531–2 //Emily Shovelton

- Hilali and Mir ‘Ali: Sunnis among the Shi‘is, or Shi‘is among the Sunnis between the Shaybanids, Safavids and the Mughals //Firuza Melville

- Textual Culture Between India and Iran: The Reproduction of Verse in Nasrabadi’s Biographical Anthology //James White

- Collections Within Collections: An Analysis of Tipu Sultan’s Library //Ursula Sims-Williams

- Staging Power: Visual Strategies of Kingship in the Windsor Castle ‘Ishqnama Illustrated Manuscript //Parul Singh

- Persian Manuscripts in Victoria Memorial, Kolkata //Mahmood Alam

 

برای دسترسی به متن مقالات کلیک کنید.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی نسخ خطی