فراخوان مقاله فصلنامه «علم و تمدن در اسلام‬»

میراث مکتوب- مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین‌پژوهی پیامبر اعظم (ص) بر اساس موافقت دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصلنامه‌ای با نام «علم و تمدن در اسلام» منتشر می‌نماید. این نشریه بر اساس ماده 2 آیین‌نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مقالات پژوهشی و ترویجی، برخوردار از اصالت و ابداع را در چهار رویکرد ذیل منتشر می‌نماید:

1. دستاوردهای علمی مسلمین در سرزمین های شرقی جهان اسلام (ایران، ماوراءالنهر، هند، جنوب شرق آسیا و خاور دور)
2. جایگاه علوم عقلی و علوم نقلی در تمدن‌های شرقی جهان اسلام
3. تبادلات متقابل تمدن‌های شرقی جهان اسلام بر مناطق غربی جهان اسلام
4. تأثیرات تمدنی شرق جهان اسلام بر تمدن غرب

اساتید و پژوهشگران می‌توانند جهت ارسال مقالات خود، به سامانه فصلنامه علم و تمدن در اسلام به نشانی http://mag.tamadonpajooh.ir/ مراجعه نمایند.