انتشار «حکمت‌نامه مفاخر، ویژۀ قطب‌الدین شیرازی»

میراث مکتوب- شمارۀ 11 «حکمت‌نامه مفاخر» ویژه قطب‌الدین شیرازی، از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از:

گذری بر حیات علمی قطب‌‌الدین شیرازی / سیدعبدالله انوار

حقیقت صور خیالیه به روایت قطب‌الدین شیرازی / حسن بلخاری قهی

معرفت‌شناسی قطب‌الدین شیرازی / علی اصغر جعفری ولنی و دنیا اسدی فخرنژاد

نگاهی به شخصیت، آراء و آثار علامه قطب‌الدین شیرازی / غلامرضا جمشیدنژاد اول

معرفی التحفة السعدیه و منتخب آن / نجفقلی حبیبی

نقد قطب‌الدین شیرازی بر فخرالدین رازی در بداهت همه تصورات / محمد جعفر حیدری

تأملاتى کوتاه در پزشکى‌نامه قانون‌بنیان شیرازى، نماد روش تحقیق تاریخ طب اسلامى / سیدحسین رضوی برقعی

یازدهمین شمارۀ «حکمت‌نامۀ مفاخر» به مدیرمسئولی و سردبیری حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به چاپ رسیده است.