وام واژه‌های شرقی راه یافته از زبان فارسی به زبان گرجی

میراث مکتوب- حمید مصطفوی از انتشار مقاله‌ای تفصیلی و علمی ـ پژوهشی با عنوان «وام واژه‌های موضوعی شرقی راه یافته از زبان فارسی به زبان گرجی» در قالب یک کتاب از سوی انتشارات UNIVERSAL در تفلیس گرجستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حمید مصطفوی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرجستان با اشاره به اشتراکات زبان فارسی و گرجی گفت: زبان فارسی و گرجی داراي وجوه مشترک و همانندي‌هاي ساختاري و واژگاني هستند که در طول تاريخ، دستخوش تغييرات بوده که مهمترين و مشهودترين آنها فرآیند وام گيري واژگان است.

وی افزود: علاوه بر وام گيري واژگاني، واژه بومي گرجی تحت تأثير زبان ديگر، تغيير شكل آوايي يا معنايي پيدا كرده است.   

رایزن فرهنگی کشورمان در گرجستان تأکید کرد: این مقاله علمی ـ پژوهشی توسط پروفسور نومادی بارتایا، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه آکاکی تسریلی کوتایسی و بازبینی اساتید دانشگاهی، به سفارش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب کتاب در تیراژ محدود 300 نسخه در 82 صفحه از سوی انتشارات UNIVERSAL تفلیس گرجستان تألیف شد.

مصطفوی اظهار کرد: زبان‌های گرجی و فارسی از دیرباز واژه‌های فراوانی را داد و ستد کرده‌اند و در این میان، وام‌واژه‌های فارسی در زبان گرجی فراوان بوده و در برخی موارد حوزۀ معنایی آن‌ها دگرگون شده است؛ لذا ضرورت داشت تحقیقی مستقل با حمایت رایزنی فرهنگی از طریق اساتید مجرب حوزه زبان و ادبیات فارسی گرجستان صورت پذیرد.

وی ادامه داد: واژه‌هاي مشترك زبان گرجی و فارسی حاكي از واقعيات گوناگون هستند؛ از جمله می‌توان به ارتباطات تاریخی روابط ادبی دوکشور يا اشتراك در الگوها، مشابهت الگويي از ريشه‌اي واحد و با عناصر ساختاري واحد، وام گيري مستقيم يا از طريق زبان واسط اشاره کرد.

رایزن فرهنگی کشورمان در گرجستان خاطرنشان کرد: ایران و گرجستان در حوزه مطالعات زبان‌شناسی و ادبیات و تولیدات ادبی خلاقانه، همکاری‌های مشترکی با دانشگاه و مراکز علمی و دانشگاهی دو کشور دارند.

وی مطرح کرد: در این پژوهش، 76 واژه و اصطلاح از وام واژه‌های شرقی با موضوعات: بازرگانی، بازی شطرنج، موسیقی، دینی، گیاهان، واژه‌های تقلید صدایی مورد مطالعه و طبقه بندی قرار گرفته و نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد، این واژگان بدون واسطه از زبان فارسی یا واژه‌های عربی به واسطه زبان فارسی، به زبان گرجی وارد ‌شده‌اند.