تحديد نهايات الاماكن

میراث مکتوب- تصويري كه مي‌بينيم مربوط به تنها دستنويس شناخته شده از كتاب تحديد نهايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن اثر استاد مختص ابوريحان محمّد بن احمد بيروني خوارزمي، دانشمند بزرگ رياضيات و نجوم است. اين اثر يكي از مهم‌ترين آثار دوره اسلامي درباره جغرافياي رياضي و بر پايه اندازه‌كيري مسافات زمين از طريق رصد اجرام آسماني نگاشته شده است.
اين نسخه منحصر بفرد به شماره نگهداري مي‌شود. تاريخ كتابت آن سال 416 ق در شهر غزنه است. چنانكه مي‌بينيم اين نسخه در روزگار زندگي بيروني كتابت شده است و برخي آن را به خط خود بيروني دانسته‌اند.
متن عربي اين اثر تاكنون دو بار به چاپ رسيده و ترجمه فارسي آن نيز به قلم زنده‌ياد احمد آرام به سال 1352 خ به مناسبت كنگره هزاره بيروني توسط دانشگاه تهران منتشر شده است.

برای دیدن تصویر کامل روی عکس کلیک کنید.

معرفی از علی صفری آق قلعه