دومین نشست تخصصی همایش «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا»

میراث مکتوب- به مناسبت روز بزرگداشت ابن سینا، دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» دومین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های این همایش را برگزار می‌کند.

سخنرانان این همایش دکتر محمدجواد اسماعیلی، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر تومازو آلپینا، عضو هیئت علمی دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ، و دکتر مصطفی زالی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، خواهند بود.

عنوان سخنرانی‌ها به قرار زیر است:

دکتر محمدجواد اسماعیلی: (سخنرانی به فارسی و انگلیسی)
 Avicenna's "Sciences of the Ancients and their Divisions": A Table of Contents of al-Ḥāṣil wal-maḥṣūl?

دکتر تومازو آلپینا: (سخنرانی به انگلیسی)
Avicenna’s Science of the Soul between Tradition and Innovation

دکتر مصطفی زالی: (سخنرانی به فارسی)
اتحاد عاقل و معقول: مسأله ای ارسطویی، ردیه ای سینوی و پاسخی صدرایی
 

​این نشست امروز دوشنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۵ الی ۱۸ و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (https://www.skyroom.online/ch/irip/ib) برگزار می‌شود و دکتر مصطفی زالی دبیر این نشست است.