ضرورت توجه به میراث ابن‌سینا / کارنامه ابن‌سیناپژوهی

میراث مکتوب- علی اصغرمحمدخانی، معاون فرهنگی و بین‌الملل شهرکتاب به مناسبت یکم شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا با بیان این مطلب گفت: امروزه در هر کجا که سخن از فلسفه اسلامی به میان می‌آید، بی شک نام ابن سینا به عنوان سرچشمه این حوزه فرهنگی ذکر می‌شود. فارابی و ابن سینا سرمنشا این جریان فکری و فرهنگی بوده‌اند و آثارمهمی پدیدآورده‌اند. فلسفه ابن سینا فلسفه‌ای تاثیرگذار بوده است و هم در عالم اسلام و هم در مغرب زمین، بسیاری از فیلسوفان از او تاثیر گرفته‌اند.

وی افزود: اندیشه‌های ابن سینا بعد از هزاران سال، هنوز هویداست و بیشتر اندیشمندان تاریخ اسلام حتی مخالفان او همچون غزالی، مستقیم و غیرمستقیم، به نحوی تحت تاثیرابن سینا هستند و تمام علوم اسلامی از منطق، فلسفه، کلام، صرف و نحو، طب، بلاغت و ریاضیات تحت تاثیر ابن سیناست. البته نقش فارابی را نباید فراموش کرد که ابن سینا خود را از شاگردان فارابی می‌داند و به شدت تحت تاثیر فارابی است و نسبت به شخصیت فارابی اعجاب دارد و جز فارابی هیچ کس را به استادی در عالم نمی‌شناسد.

معاون فرهنگی شهرکتاب به تلاش بیشتر برای شناساندن ابعاد علمی و شخصیتی ابن سینا در روزگار کنونی اشاره کرد و گفت: مرکزفرهنگی شهرکتاب در ادامه برگزاری درس گفتارهایی درباره بزرگان فرهنگ ایران و اسلام از سال ۱۳۸۶ تاکنون حدود هفتصد جلسه درس گفتار برگزار کرده است و از هفته اول بهمن ۱۳۹۹ برگزاری درس گفتارهایی درباره ابن سینا را آغازکرده است که این درس گفتارها در روزهای چهارشنبه بطور پیوسته برگزارمی‌شود و تاکنون ۲۳ نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره ابن سینا باحضور صاحبنظران برگزار شده است تا به آثار و اندیشه‌های ابن سینا بیشتر پرداخته شود و همه مخاطبان و علاقه‌مندان از آن بهره ببرند.

 

وی گفت که در این درس گفتارها به موضوعاتی چون جایگاه ابن سینا در تاریخ فلسفه اسلامی، ابن سینا و تمثیل عرفانی، ابن سینا و حکمت مشرقیه، ابن سینا و ابداعات تاسیسی-استنتاجی در منطق، عشق از منظر ابن سینا، فلسفه ریاضیات ابن سینا، رساله‌الطیرنویسی ابن سینا، ابن سینا درمیانه فلسفه و دین، ابن سینا و فلسفه‌ورزی در جامعه فلسفی ایران، جایگاه فلسفه هنر در آثار ابن سینا، فراموشی پرسش از وجود در فلسفه سینوی، تاملی در مفهوم معرفت از نگاه ابن سینا و مولانا، بررسی و تحلیل قانون ابن سینا، ابن سینا و انسان معلق، فراروانشناسی ابن سینا، زمانه ابن سینا، ابن سینا و اکهارت پرداخته شده است و این درس گفتارها تا پایان آذرماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت و بعد به صورت کتاب منتشر می‌شود. وی ازحمایت و همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و بنیادعلمی وفرهنگی بوعلی سینا در همدان در برگزاری این درس گفتارها سپاسگزاری کرد.

محمدخانی در پایان به کارنامه ابن سینا پژوهی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: از شهریور سال ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ و در یک سال گذشته مجموعا ۴۹ اثر چاپ اول و تجدیدچاپی با شمارگان ۲۹ هزارنسخه درباره ابن سینا انتشار یافته است که این آثار شامل تصحیح، تالیف و ترجمه است و درباره تحلیل انتقادی دیدگاه ابن سینا به نفس، ابوعلی سینا و دیگران، اسرارآیات به روایت ابن سینا، اصول و قواعد حدود نسبت آن با برهان، امکان و ضرورت درفلسفه و منطق ابن سینا، بهجت و سعادت به روایت ابن سینا، جایگاه امکان و وجوب اثبات خدا در نگاه ابن سینا و ارسطو، تحلیلی از چیستی و چگونگی و علل مرگ از منظر ابن سینا، داستان زندگی ابن سینا،رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا، بررسی رساله روانشناسی شفا از منظر زبانشناسی، بررسی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و سهروردی درباره عوالم کلی وجود، مرد هزار ساله، مردی فراتر از زمان، معناشناسی فلسفی ابن سینا و ملاصدرا، نظریه میل ابن سینا، تحلیل و بررسی نمط نهم اشارات، هستی و علل آن در حکمت مشاء، هندسه معرفتی شعر در حکمت صدرایی و سینایی است.

وی افزود: در میان آثار ابن سینا بیشترین توجهات و پژوهش‌ها در باب اشارات و تنبیهات است و در حوزه تطبیقی به بررسی آرا و آثارابن سینا با ملاصدرا و ارسطو بیشتر توجه می‌شود.

منبع: مؤسسۀ فرهنگی شهر کتاب