انتشار «حکمت‌نامه مفاخر، ویژۀ محمد بن زکریای رازی»

میراث مکتوب- همزمان با پنجم شهریور ماه و روز بزرگداشت حکیم محمد بن زکریای رازی و گرامیداشت روز داروسازی، دوازدهمین شماره فصلنامه تخصصی «حکمت‌نامه مفاخر» ویژۀ محمد بن زکریای رازی از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر می شود.

عناوین مقالات چاپ شده در این شماره عبارتند از:

در باب نسبت رازی، ابن سینا و الحاد / حسن بلخاری قهی

بررسی دانشنامۀ پزشکی رازی و تأثیرگذاری گندیشاپوریان بر آن / محمدابراهیم ذاکر

آرای رازی دربارۀ هیولی (ماده) از منظر ناصر خسرو / غلامحسین رحیمی

سی بند فلسفی « رازی» / پرویز اذکایی (سپیتمان)

رازی و اخلاق پزشکی / محمدحسین ساکت

دلالت گری عنوان در آثار زکریای رازی / حبیب الله عباسی و زهرا صابری تبریزی

رازی در عرصه کفر و دین / یداله قائم پناه

فصلنامه تخصصی «حکمت نامه مفاخر» به مدیرمسئولی و سردبیری دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت بیست هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.