فراخوان دانشگاه دهلی برای وبینار «مطالعات سعدی»

میراث مکتوب- بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی هندوستان وبینار بین‌المللی «مطالعات سعدی» را روزهای 30 مهرماه و یکم آبان‌ماه 1400 برگزار می‌کند.

در فراخوان این وبینار، ضمن توصیف اهمیت اشعار سعدی و توجه به آن در جهان و نیز در هندوستان، از صاحب‌نظران و پژوهشگران دعوت شده چکیدۀ مقالۀ خود را در موضوع این وبینار، تا 24 شهریورماه و متن کامل مقاله را تا 8 مهرماه به نشانی ایمیل head@persian.du.ac.in ارسال کنند.

دبیر این وبینار پروفسور راجندر کمار، رئیس بخش فارسی دانشگاه دهلی، و معاون وی در برگزاری این وبینار پروفسور علیم اشرف خان، استاد بخش فارسی دانشگاه دهلی، است.