معرفی «مثمر» در مجلۀ معارف هند

میراث مکتوب- کتاب «مثمر» تألیف سراج الدین علی خان آرزو به تصحیح سید محمد راستگو، در مجلۀ اردو زبان معارف در هند معرفی شد.

دکتر عارف نوشاهی در بخش هشتم از سلسله مقالات خود که برای مجلۀ اردو زبان معارف می‌نویسد، و در شماره سپتامبر ۲۰۲۱ این نشریه به چاپ رسیده است، برخی کتاب‌های فارسی چاپ پاکستان و ایران را معرفی کرده است.

یکی از آثار معرفی‌شده کتاب «مثمر» تألیف سراج‌الدین علی‌خان آرزو به تصحیح سید محمد راستگو است که از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است.

سراج‌الدین علی‌خان آرزو، (1099-1169ق)، شاعر، نویسنده، ادیب و دانشمند برجستۀ سدۀ دوازدهم است که در میان نوشته‌های او کتاب «مثمر» جایگاهی ویژه دارد؛ چرا که این کتاب نخستین کتابی است که در فارسی و در زمینۀ زبان‌شناسی )=علم اللُّغه) نوشته شده است. آرزو کتاب را بر بنیاد کتاب  المُزهِر سیوطی (849-911 ق) ساخت و سامان داد و در چهل‌ودو بخش، موضوعات گوناگونی چون ترادف، اشتراک، تباین، توافق، حقیقت و مجاز، اتباع و ابدال و ... را در زمینۀ زبان فارسی بررسیده است. وی در لابه‌لای بررسی‌هایش چه بسا به ریشه‌یابی برخی واژه‌ها پرداخته، چنان که پیوند و هم‌ریشگی بسی از واژگان فارسی با زبان هندی را نشان داده است. آرزو به شیوۀ همیشگی‌اش نقد دید‌گاه‌های دیگران را از یاد نبرده، و در همۀ این زمینه‌ها نکته‌سنجی‌ها کرده، و گاه به خطا نیز رفته است.

گفتنی است مجله معارف بیش از صد سال است که به طور مرتب و منظم از سوی دارالمصنفین (اکادمی شبلی)، اعظم گره، در هند منتشر می‌شود. دارالمصنفین و مجله معارف را علامه شبلی نعمانی مؤلف شعر العجم بنیان گذاشته بود.