روزشمار زبان و ادبیات فارسی

میراث مکتوب- کتاب دوجلدی «روزشمار زبان و ادبیات فارسی» نوشته محمدجعفر یاحقی به‌تازگی توسط انتشارات معین منتشر و راهی بازار نشر شده است.

محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مشهد و همچنین عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی است. او متولد سال ۱۳۲۶ در فردوس است و از سال ۸۱ مدیریت قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان است. ترجمه تاریخ سیسیل در دوره اسلامی، ترجمه تاریخ تفکر اسلامی در هند،‌ بهین نامه باستان شامل خلاصه شاهنامه فردوسی، دیبای خسروانی شامل نسخه کوتاه‌شده تاریخ بیهقی، فرهنگ نام‌آوران خراسان، یادنامه ابوالفضل بیهقی، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، ارج نامه غلامحسین یوسفی، تعدادی از یادنامه‌های چهره‌های ادبیات معاصر و کلاسیک فارسی و ... از جمله آثاری هستند که از یاحقی به چاپ رسیده‌اند.

این‌پژوهشگر ادبیات فارسی درباره چرایی تولید این‌مجموعه می‌گوید تاریخ زبان و ادبیات فارسی از نظر زمان و مکان میدان گسترده ای را شامل می‌شود که رسیدن به گوشه ها وظرایف آن در یک نگاه ممکن نیست. در نتیجه، برای آن‌که بتوان اهم مسائل و رویدادها، چهره‌ها و آثار این‌میدان گسترده را در یک‌نگاه مشاهده کرد و مراحل و دلایل اوج و فرود و نوسانات آن را به آسانی مورد بررسی قرار داد، به دست دادن روزشماری جامع و کامل از اهم‌ وقایع، آثار، افراد و رویدادها نیاز است.

در «روزشمار زبان و ادبیات فارسی» اطلاعات لازم از آغاز پیدایش کتابت تا سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی به ترتیب روز و ماه و سال، گردآوری و تدوین شده‌اند.

این‌مجموعه ۲ جلدی با هزار و ۲۵۵ صفحه و قیمت ۳۸۰ هزار تومان منتشر شده است.

منبع: مهر