برگزاری همایش «گفتگوهای فرهنگی ایران و چین»

میراث مکتوب- همایش ایران‌شناسی، از سلسله همایش‌های گفت‌وگوهای فرهنگی بین ایران و چین، 27 و 28 مهرماه 1400 برگزار می‌شود.

در اطلاعیه این همایش آمده است: با توجه به پیشینه روابط تاریخی و تعاملات فرهنگی بین ایران و چین از دیرباز و رشد حال حاضر جایگاه چین در سطح بین‌الملل، لزوم تعمیق بخشیدن به درک و دانش دوجانبه، در فضای آکادمیک دو کشور امری بدیهی و ضروری است. بر همین اساس برگزاری این همایش توسط گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان اولین گروه زبان چینی در ایران می‌تواند باعث آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران و فعالان دانشگاهی دو کشور باشد و ارتباطات و تعاملات دو کشور در سایه پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی  و فضای گفتمانی اهل علم عمق بیشتری پیدا کند و از طرفی زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های همکاری علمی و فرهنگی برای دانشگاه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان و دانش‌پژوهان باشد.

ایجاد محورهای تحقیقی در زمینه علوم‌انسانی مثل ایران‌شناسی، چین‌شناسی و ایجاد گفتمان‌های تاریخی و فرهنگی و ادیانی و زبانی جهت رشد و توسعه این محورها در فضای آکادمیک دو کشور، محورهای اصلی این همایش دو روزه است.

پژوهشگران و صاحب نظران می توانند مقالات خود را تا 10 مهرماه به ایمیل iranchinaconference@sbu.ac.ir ارسال کنند.

همچنین شماره های ۰۹۳۰۷۴۵۸۹۹۰ و  ۲۹۹۰۵۱۸۵ برای تماس تلفنی در نظر گرفته شده است.