پروفسور پیر لکوک، منتخب بیست‌‌وهشتمین جایزۀ محمود افشار

میراث مکتوب- بیست‌‌وهشتمین جایزه ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار به پاس بیش از پنجاه سال مطالعه و تحقیق جدّی در زمینه فقه‌اللغه ایرانی و فرهنگ و ادیان ایران باستان به دانشمند بلژیکی، پروفسور پیر لکوک اهدا شد.

هیئت گزینش کتاب و جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بیست‌وهشتمین جایزه ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار را به پاس بیش از پنجاه سال مطالعه و تحقیق جدّی در زمینه فقه‌اللغه ایرانی و فرهنگ و ادیان ایران باستان به دانشمند بلژیکی، پروفسور پیر لکوک اهدا کرد.

پروفسور پیر لکوک نزدیک به دو دهه در مقام صاحب کرسی زبان‌شناسی و فقه‌اللغه ایرانی در مدرسه کاربردی مطالعات عالی پاریس به تدریس فرهنگ و زبا‌ن‌های ایرانی پرداخته و سالیانی دراز در دانشگاه سوربن جدید و مدرسه لوور زبان‌های ایرانی و کتیبه‌های فارسی باستان، فارسی میانه و پارتی را تدریس کرده و شاگردان بسیاری پرورده‌ است.

او از پیشگامان مطالعه علمی گویش‌های ایرانی منطبق با موازین زبان‌شناسی نوین است. وی با اقامت طولانی در سیوند فارس به گردآوری و بررسی دقیق گویش مردمان آن روستا پرداخت و رساله دکتری خود را نیز به همین موضوع اختصاص داد.

پروفسور لکوک در کتاب کتیبه‌های هخامنشی تمام سنگ‌نبشته‌‌های موجود فارسی باستان را با نظر به تحریر‌های عیلامی و بابلی‌شان بار دیگر ترجمه و تحلیل کرد و با ترجمه کتیبه‌های فارسی‌ باستان، فارسی میانه و پارتی و تدوین دستور زبان و واژه‌نامه این کتیبه‌ها دانش زبان‌شناسی ایرانی را ارتقا بخشید.

ترجمه کامل اوستا و شاهنامه فردوسی به زبان فرانسوی از درخشان‌ترین خدمات علمی اوست.

جایزه پروفسور پیر لکوک که شامل قالیچه‌ای ابریشمی اثر هنرمندان نائینی و آراسته به نام ایشان و لوح تقدیر و پایزه‌ای است که چهرۀ واقف و نشان موقوفات بر آن نقش بسته، جمعه بیست‌وششم شهریورماه 1400 در منزل پروفسور لکوک در پاریس به وی اهدا شد. این جایزه قرار بود در مقرّ سازمان یونسکو در پاریس اهدا شود؛ اما با توجه به شرایط جسمانی پروفسور لکوک محل اهدای جایزه به منزل ایشان تغییر یافت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی