پروای مرگ به‌روایت ابن‌سینا

میراث مکتوب- بیست‌ونهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ بوعلی سینا با عنوان «پروای مرگ به روایت ابن سینا» روز چهارشنبه 7 مهرماه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

چه‌بسا مسئلۀ مرگ، انضمامی‌ترین مسئلۀ فلسفی باشد. مرگ همچون خود زندگی پیش‌روی هر انسانی است و با زندگی‌اش قرین است. همین‌که انسانی متولد شد، آن‌قدر از زندگی بهره‌ دارد که بمیرد چنان‌که می‌میرد. مرگ مانند زندگی حضور همه جایی دارد تا محدودیت وجودی آدمی را به او گوشزد کند. مرگ، پایان‌بخش آرزوها و نهایت هر بیم و امیدی است. با این‌همه، انسان که رو به زندگانی دارد، مرگ را نادیده می‌گیرد و می‌کوشد تا آن را نفی کند، می‌توان این کوشش را در یکایک کنش‌های او به نظاره نشست که برای رهایی از هر آنچه که زندگی‌اش را تهدید می‌کند تکاپوی دائمی می‌کند.

اما مرگ قابل انکار نیست؛ و انسان موجودی رو به مرگ است. به تعبیر ابن سینا آدمی زنده، آگاه و میراست. حیوانات به دنیا می آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. اما فقط آدمی است که مرگ را می‌داند و به آن می‌اندیشد. پس فقط اوست که از مرگ می‌هراسد و پروای آن را دارد. بنیان این هراس و پروا چیست؟

پاسخ این‌پرسش از زبان حکیم و طبیب مسلمان، ابوعلی سینا، موضوع گفتگوی نشست پیش رو خواهد بود؛ اما از آنجا که گفت‌وگو در باب هر مسئله‌ای می‌تواند خود از جمله راهکارهای کاهش رنج‌ها و دردهای بر آمده از آن باشد پس این گفت‌وگو حتی اگر نتواند تقریر حقیقت باشد، چه بسا لااقل تقلیل مرارت باشد.

نشست «پروای مرگ به روایت ابن سینا» با سخنرانی مجید احسن پژوهشگر و مدرس فلسفه اسلامی همراه است.

این‌برنامه روز چهارشنبه 7 مهرماه 1400 از ساعت 11 در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این‌مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ این‌مرکز در سایت آپارات پخش می‌شود.