بزرگداشت سمیعی گیلانی در هشتمین شماره «فرهنگ‌بان»

میراث مکتوب- هشتمین شماره فصلنامه «فرهنگ‌بان» شامل مطالب متنوع از جمله مقاله حسین معصومی همدانی درباره احمد سمیعی گیلانی و پرداختن به ماجرای مینوی با مشیرالدوله در یادداشت محمد دهقانی است.

بخش‌های آغازین این شماره به مقاله‌هایی از کامیار عابدی، علی بهرامیان و هوشنگ گلمکانی درباره شیوع بیماری کرونا و ضرورت پرداختن به ایثار و از خودگذشتگی کادر درمان اختصاص دارد.

در ادامه مقاله حسین معصومی همدانی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با نام «شاهد قرن» درباره احمد سمیعی از بنیانگذاران ویرایش در ایران گنجانده شده و بخش «ارمغان مینوی» نیز به بیان ماجرای مینوی با مشیرالدوله در سال 1308 اختصاص یافته است که روایاتی را درباره کتاب‌های مینوی شامل می‌شود.

در بخش «نظرگاه» می‌توان یادداشت‌های «انگاره ایران در دوران صفویه: برتری دودمانی و تفاخر شهری»، «قطب زمین و آسمان: جستاری کوتاه درباره تداوم فرهنگی ایران»، «بحث نامکرر ترجمه شعر» و «علم جو» را مطالعه کرد و قسمت تاریخ نیز به مطالبی از جمله بررسی یک سند جدید در توضیح تحولاتی که در سال 1325 به خروج قوای شوروی از ایران منجر شد به قلم کاوه بیات و نقدی بر کتاب «یادها و باورها» به قلم حمید شوکت اختصاص یافته است.

در بخش شعر و ادبیات نیز عبدالله کوثری سه شعر از روساریو کاستلانوس، شاعر بزرگ مکزیک را بررسی کرده و حسن میرعابدینی به بررسی آثار اصغر عبداللهی، چهره ناتمام تاریخح ادبی ایران پرداخته است. همچنین داستان «ماهیگیر و دیو» که اقتباسی اجتماعی از افسانه‌ای سحرآمیز است بررسی شده است.

از دیگر مطالب خواندنی این شماره «فرهنگ‌بان» می‌توان به داستان‌های «برگی از غزه» و «ارادتمند؛ هیولا»، مقاله شهروز خنجری درباره برش تاریخی تسلط اعراب تا عصر تیموری و معرفی و نقد کتاب‌های «هویت ایرانی در عصر جهانی شدن»، «کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی»، «نامه بختیار»، «گزیده شعر سپید و گزیده شعر فارسی در قرن بیست‌و‌یکم»، «پرواز در تداوم است»، «نهاد به مثابه تاریخ»، «توپی که تاریخ‌ساز شد»، «پژوهشی در نقد شرق‌شناسی» و «دنیای کتاب» اشاره کرد.

بخش یادبود نیز به بررسی آثار و زندگی جمعی از شخصیت‌های بزرگ فرهنگی، حسن محجوب، رهنورد زریاب، محمود کیانوش، علی پیرنیا و محمدرضا شجریان پرداخته است.

هشتمین شماره «فرهنگ‌بان» با مدیر مسوولی و سردبیری مرتضی هاشمی‌پور در 224 صفحه و به بهای 50 هزار تومان منتشر شده است.