برگ های زرینی در تاریخ علم

ميراث مكتوب - برگ های زرینی در تاریخ علم (نيم نگاهى به كتاب پژوهش هايى در تاريخ علم: (مقالاتى در باره رياضيات، نجوم، مكانيك و پزشكى) عنوان نقدی است که علی اوجبی بر کتاب پژوهش هایی در تاریخ علم تاليف دکتر جعفر آقایانی چاوشی نوشته است.
در مقدمه اين مقاله آمده است: اثر حاضر در واقع مجلد چهارم و آخرين جلد يك مجموعه چهار جلدی در حوزۀ تاريخ علم (شاخه های رياضيات، نجوم، مكانيك و پزشكی) است. اين مجموعه مقالات از سوی محققان داخلی و خارجی و به كوشش جناب آقای
دكتر آقايانی چاوشی فراهم آمده است. با اين تلاش برگ
ديگری از تاريخ باشكوه دانش ايران اسلامی در برابر ديدگان
مشتاقان گشوده است و باعث شد بيش از پيش بر ايرانی
بودن خود بباليم و فخر بورزيم. از اين رو بر ايشان بايد دست
مريزاد گفت و تلاششان را ستود.
اين مقاله در شماره 58-59 كتاب ماه علوم و فنون به چاپ رسيده است.

يادآور مي شود كتاب پژوهش هايى در تاريخ علم: (مقالاتى در باره رياضيات، نجوم، مكانيك و پزشكى) از سوي مركز پژوهشي ميراث مكتوب منتشر شده است.

براي خواندن متن كامل اين مقاله بر روي فايل زير كليك كنيد.