جایگاه منشآت خان احمد گیلانی در مطالعات صفویه‌پژوهی

میراث مکتوب- پژوهشکدۀ تاریخ اسلام با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب نشست «جایگاه منشآت خان احمد گیلانی در مطالعات صفویه‌پژوهی» را برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر عباس پناهی، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی، مدیر مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی، و دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی، عضو هیئت علمی دانشگاه اهل بیت، سخنرانی خواهند کرد و مدیریت این نشست نیز به عهده دکتر فاطمه احمدوند خواهد بود.

کتاب «منشآت» خان احمد گیلانی، با تصحیح عباس پناهی، به عنوان سیصد و شصت و سومین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به تازگی روانۀ بازار نشر شده است. عباس پناهی، مصحح «منشآت» خان احمد گیلانی، این اثر را به جهت دربرداشتن نامه‌ها و فرامین با محتوای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و هنری، گنجینه‌ای ارزشمند از دورۀ پایانی حکومت امیران کیایی می‌داند و آن را مأخذی برای شناخت اوضاع فکری و دینی گیلان سدۀ دهم و یازدهم هجری قمری قلمداد می‌کند.

نشست «جایگاه منشآت خان احمد گیلانی در مطالعات صفویه‌پژوهی» از سلسله نشست‌های علمی گروه رجال و خاندان‌های اسلامی پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، روز چهارشنبه 28 مهرماه 1400، ساعت 17 تا 19 برگزار خواهد شد.

لینک ورود به جلسه:

https://www.skyroom.online/ch/a2m/lecture