نشست مجازی «فرهنگ جامع زبان فارسی»

میراث مکتوب- چهارشنبه، بیست و هشتم مهرماه ۱۴۰۰، اتحادیۀ انجمن‌های علمی ـ دانشجویی زبان و ادبیات فارسی، با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشست مجازی «فرهنگ جامع زبان فارسی» را برگزارمی‌کند.

این نشست مجازی با حضور دکتر علی‌اشرف صادقی، عضو پیوسته و مدیر گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان برگزار خواهد شد.

زمان: چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۱۸

پیوند ورود به جلسه:
http://www.skyroom.online/ch/scufarhangi/farsi