فرهنگ گزیده شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

میراث مکتوب- کتاب «فرهنگ گزیده شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» با عنوان فرعی «جلوه‌های زیباشناختی واژه‌های گزیده شاهنامه» به کوشش عبدالحسین نوشین، با تصحیح، تحقیق و افزوده‌های کلمه‌ها و ترکیب‌ها توسط سید علی ملکوتی از سوی انتشارات آفرینه منتشر شد.

این کتاب حاصل دو دهه تلاش سیدعلی ملکوتی، دبیر بازنشسته ادبیات و محقق و پژوهشگر است که در نهایت زمانی منتشر شد، که وی درگذشته بود. ملکوتی در تاریخ اول مرداد ۱۴۰۰ بدرود حیات گفت.

کتاب «فرهنگ گزیده شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی» در ۷۲۸ صفحه با قیمت ۲۵۰ هزار تومان توسط انتشارات آفرینه منتشر شده است.