فرائدالفوائد

میراث مکتوب- فرائدالفوائد، کتابی  در احوال مدارس و مساجد در حوزه  فرهنگ و تمدن اسلامی تا عصر  محمد زمان بنكلبعلی تبريزی است. مؤلف، از دانشوران برجسته عصر صفويه و از شاگردان علامه مجلسى است. این اثر با ارائهٔ دلايل و شواهد تاريخى، روايى، كلامى، فقهى و اجتماعى به بررسى مدارس و مساجد در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامى تا عصر مؤلف مى‌پردازد. از جمله آثار اوست: المسعار فى الاسعار، مجموعه جُبّه، شرح زبدةالاصول شيخ بهايى و ...

 

 

کتابشناسی:

فرائدالفوائد (فارسی‌)

[در احوال مدارس و مساجد در حوزه  فرهنگ و تمدن اسلامی تا عصر  مؤلف]

محمد زمانبنكلبعلی تبريزی (سدۀ 11)

به کوشش رسول جعفريان

تهران:1373ـ 362 ص/ قطع وزيری

شابک: 2-00-5844-964

با همکاری احیاء کتاب

میراث مکتوب: 2