جغرافيای نيمروز

میراث مکتوب- جغرافيای نيمروز نخستين اثر آماری به روش علمی در عصر قاجار دربارۀ جغرافيای سيستان محسوب می‌شود. مؤلف، از نخستين فارغ التحصيلان مدرسه دارالفنون و نقشه­بردار منطقه سيستان است. اين كتاب از لحاظ موضوعى نخستين اثر آمارى به روش علمى در عصر قاجار است که اطلاعات بسيار جامعى درباره ويژگيهاى فرهنگى، سياسى، اقتصادى، جغرافيا، كشاورزى و تاريخى سيستان عرضه مى­كند.

 

 

کتابشناسی:

جغرافيای نيمروز (فارسی)

[نخستين اثر آماری به روش علمی در عصر قاجار دربارۀ جغرافيای سيستان]

ذوالفقار كرمانی (سدۀ 13)

به کوشش عزيزاللّه عطاردی

تهران: 1374ـ 230 ص/ قطع وزيری 

شابک: 3 ـ 0 ـ 90288 ـ 964

با همکاری انتشارات عطارد

میراث مکتوب: 3