فوايد راه‌آهن

میراث مکتوب- فوايد راه‌آهن کتابی با موضوع تغییرات و ترقیّات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیاء؛ جايگاه و نقش صنعت راه آهن در توسعه صنعت و استقلال سياسی و فرهنگی كشور می‌باشد. مؤلف، از مشاهير اواخر عصر قاجار است كه با حضور در مجامع اروپايى و برخورد نزديك با تحولات علمى روز، اين رساله را كه حاكى از نوانديشى و دردمندى او نسبت به مسائل توسعه صنعت و تمدن است، براى آگاهى مردم و مسئولان كشورى نگاشت. این اثر به ارائه سرمايه­هاى علمى و بيان گوشه‌اى از نهضت فكرى انديشمندان اين سرزمين می­پردازد و با نگرشى جامعه­شناسانه جايگاه و نقش صنعت راه‌آهن در توسعه صنعت و استقلال سياسى و فرهنگى كشور را بررسی می­‌کند.

 

 

کتابشناسی:

فوايد راهآهن (فارسی)

[تغییرات و ترقیّات در وضع و حرکت و مسافرت و حمل اشیاء؛ جايگاه و نقش صنعت راه آهن در توسعه صنعت و استقلال سياسی و فرهنگی كشور]

محمّد كاشف (سدۀ 13)

به کوشش محمدجواد صاحبی

تهران: 1373ـ 122 ص/ قطع وزيری

شابک: 2 ـ 29 ـ 5548 ـ 964

با همکاری مرکز فرهنگی نشر قبله

میراث مکتوب: 5