ديوان حزين لاهيجی

میراث مکتوب- ديوان حزين لاهيجی مشتمل بر غزليـات، متفرقات، رباعيات، قصيدهها، قطعـات، اشعار عربی و مثنوی‌های شاعر می‌باشد. لاهیجی از نامدارترين دانشمندان صفوى و آخرين چهره­هاى سبك هندى و اصفهانى است. وجود مضامين عرفانى و عشق و شيدايى و انتقاد از نامردمي‌ها از ويژگيهاى شعر اوست. حزين بيش از سى هزار بيت سرود كه حدود دوازده هزار بيت آن برجا مانده است.

 

 

کتابشناسی:

ديوان حزين لاهيجی (فارسی)

[مشتمل بر غزليـات، متفرقات، رباعيات، قصيدهها، قطعـات، اشعار عربی و مثنویهای شاعر]

محمدعلی بن ابیطالب حزين لاهيجی (1103- 1180 هـ.ق)

تصحيح: ذبيح‌اللّه صاحبکار

تهران: 1374ـ 872 ص/ قطع وزيری

شابک: 2-02-5918-964

با همکاری نشر سایه

میراث مکتوب: 8