مرآت‌الأكوان

میراث مکتوب- مرآت‌الأكوان تحرير فارسی شرح هدايةالحكمه ملّاصدرای شيرازی در طبيعيات و الهيات است. مؤلف، آثار بسيار متنوعى در زمينه فقه، حديث، انساب، ادعيه پزشكى، تاريخ حكما، حكمت و اخلاق، از خود به يادگار گذاشته كه بيشتر آنها ترجمه‌اى است از منابع مهمّ معارف اسلامى، كتابهايى مانند ترجمه بحار الأنوار، ترجمه الارشاد، ترجمه محبوب القلوب. این اثر فقط شامل طبيعيات است و بخش الهيات آن تاكنون يافت نشده، لذا جهت تكميل مبحث كتاب، در پایان  گزيده‌اى از الهيات ترجمه مبدأ و معاد، توسط مصحّح آورده شده است.

 

 

کتابشناسی:

مرآت‌الأكوان (فارسی)

[تحرير فارسی شرح هدايةالحكمه ملّاصدرای شيرازی در طبيعيات و الهيات]

احمدبن محمد حسينی اردكانی (1175- درگذشته بعد از 1242 هـ.ق)

مقدمه، تصحيح و تحقیق: عبداللّه نورانی

تهران: 1375ـ 678 ص/ قطع وزيری

با همکاری شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

میراث مکتوب: 11