مصابيح‌القلوب

میراث مکتوب- مصابيح‌القلوب شرح فارسی پنجاه و سه حديث اخلاقی از پيامبر اكرم(ص) است. این اثر در پنجاه و سه فصل، ترجمه و شرح پنجاه و سه روايت مروى از رسول اكرم (ص) را دربردارد، همراه با بسيارى از آيات قرآنى و روايات و اخبار پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ و سرشار از حكايت‌هاى نغز و خواندنى و مواعظ امثال و حكم با نثرى خوب و روان. از جمله آثار اوست: بهجةالمباهج، راحةالارواح و مونس الأشباح، و المصباح المنير.

 

 

کتابشناسی:

مصابيح‌القلوب (فارسی)

[شرح فارسی پنجاه و سه حديث اخلاقی از پيامبر اكرم(ص)]

ابو سعید حسن بن حسین شيعی سبزواری (زنده در 757 هـ . ق )

تصحيح و تحقیق: محمد سپهری

تهران:1374 (چ1)؛ 1383 (چ2)ـ 644ص/ قطع وزيری

شابک: 1 ـ 86 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 15