تحفةالمحبّين

میراث مکتوب- تحفةالمحبّين اثری در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن است. مؤلف از خطاطان و نستعليق­نويسان و از شاگردان صدرالدين روزبهان (رابع) خطاط شيرازى است. این اثر داراى نثرى ادبى و مبتنى بر عقايد عرفانى، با استناد به آيات و احاديث و اقوال بزرگان است و در آن به طرح مباحثى چون فضيلت خط، واضع خط، احوال قلم، اسباب كتابت، آداب كتابت، اصول و قواعد خط، نام‌هاى انواع خطوط، اصول تركيب مركّبات و رسم­الخط پرداخته شده است. از دیگر آثار او کتابت نسخه­ای از ظفرنامه یزدی است.

 

 

کتابشناسی:

تحفةالمحبّين (فارسی)

[در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن]

يعقوببن حسـن سـراج شيـرازی (سدۀ10)

به اشرافِ محمدتقی دانشپژوه

به کوششِ كرامت رعنا حسينی، ايرج افشار

تهران: 1376ـ 367 ص/ قطع وزيری

شابک: 9 ـ 34 ـ 5548 ـ 964

با همکاری نشر نقطه

میراث مکتوب: 17