شرح‌القبسات

میراث مکتوب- شرح‌القبسات شرح ميرسيد احمد علوی بر قبسات ميرداماد است. مؤلف يكى از بارزترين شخصيت‌هاى مكتب فلسفى اصفهان ـ شاگرد و داماد ميرداماد ـ است. او در خصوص طرح مبانى ميرداماد، با استفاده از تقرير استاد و به فرمان وى، شرح بديعى بر كتاب القبسات جهت حلّ مشكلات و توضيح عبارات عميق آن نگاشت. در حکمت یمانی از جمله آثار اوست: العروة­الوثقى فى شرح الهيات الشفاء، كحل الابصار فى شرح الاشارات، رياض القدس فى شرح التجريد.

 

 

کتابشناسی:

شرح‌القبسات (عربی)

[شرح ميرسيد احمد علوی بر قبسات ميرداماد]

مير سيد احمد علوی عاملی (سدۀ 11)

تحقیق: حامد ناجی اصفهانی

مقدمۀ فارسی و انگليسی: مهدی محقق

تهران: 1376ـ 766 ص/ قطع وزیری

شابک: 2 ـ 05 ـ 5552 ـ 964

با همکاری مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران

میراث مکتوب: 21