نخستین جلد از مجموعه «ماتیکان» منتشر شد

میراث مکتوب- نشر برسم با همکاری هفته‌نامه امرداد جلد نخست از مجموعه کتاب‌های «ماتیکان: مجموعه مقالات امرداد» ویرایش مینا عرشی را با شمارگان هزار نسخه، ۲۷۹ صفحه و بهای ۷۵ هزار تومان منتشر کرد. پیشگفتار این کتاب به قلم بابک سلامتی، مدیر مسئول و سردبیر نشریه «امرداد» است.

کتاب شامل مجموعه مقالات و نوشتارهایی به شرح زیر است:

«ابوبکر کرجی، گمنام در دانش ایرانی» نوشته فرشید ابراهیمی

«تلمود بابلی و اهمیت آن در پژوهش‌‏های ایرانی» نوشته آزاده احسانی چمبِلی

«اثرگذاری متقابل ساسانیان بر روم و بیزانس» نوشته بابک امینی‌نیا

«بازتاب مهر و خورشید در شاهنامه‏ فردوسی» نوشته پوراندخت برومند

«بررسی زمان در شاهنامه و بندهش و مقایسه‏ آن با مفاهیم فیزیک نوین» نوشته مهدی جعفری

«خواست‏‌های بازرگانان و پاسخ دولت پهلوی اول به آنان» نوشته لیلا حاج عابد

«شادی در شاهنامه» نوشته محمدعلی دادخواه

«پاپیروس‌‏های پارسی میانه از اشغال مصر به ‏وسیله‏ ساسانیان در سده‏ هفتم میلادی» نوشته تورج دریایی

«آثارُ الباقیه از ایران باستان چه می‌‏گوید؟» نوشته آرزو رسولی

«مفهوم سیاسی تابعیت و شهروندی در ایران باستان» نوشته روزبه زرین‌کوب

«سرشت و سرنوشت آدمیزاد» نوشته قدمعلی سرامی

«داستان جم» نوشته سعید عریان

«مهندسی معکوس در تاریخ‏نگاری مادها» نوشته علی علی‌بابایی درمنی

«سالنامه‏‌های شاهی در ایران باستان» نوشته طاهر فتاحی

«سخنی درباره‏ دینکردِ سوم و روایت ارج ‏ناشناخته‏ 229» نوشته فریدون فضیلت

«هلنیسم» نوشته سید اصغر محمودآبادی

«پیاوردِ تصویر شادی در گل‏ و نقش» نوشته کتایون مزداپور و شیرین مزداپور

«جشن تیرگان» نوشته جواد مفرد

«نقدی بر جابه‌‏جایی جشن‏‌های ملی باستانی در گاه‏شماری ایران» نوشته احمد نوری

هفته نامه «امرداد» نشریه خبری زرتشتیان ایران به مدیرمسئولی و سردبیری بابک سلامتی است. این نشریه به‌طور ویژه به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان می‌پردازد و رویکردی ویژه به مزدیسنا (زرتشتی) دارد. شعار آن «بی‌مرگی و جاودانگی» (معنای واژه امرداد» است.

بیشتر بودجه «امرداد» از راه کمک‌های نیکوکاران فرهنگی تأمین می‌شود و بخشی از بودجه نیز از چاپ آگهی‌ها، تک فروشی‌ها و اشتراک است. گستره پخش آن منطقه‌ای است.