«ماوراء مرز» روایت‌هایی از سفر به تاجیکستان

میراث مکتوب- کتاب «ماوراء مرز» شامل روایت‌های احسان صفرزاده از سفر به تاجیکستان به‌تازگی توسط شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است.

ایران، افغانستان و تاجیکستان، کشورهایی با سابقه تمدنی و فرهنگی و البته با زبانی مشترک هستند و ظرفیت عظیمی برای اتحاد مردمان این کشورها وجود دارد. اتحادی که می‌تواند تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... مبارکی داشته باشد. اگرچه چند سالی روابط بین ایران و تاجیکستان تیره بود، اما حالا پس از آنکه رییس جمهور جدید ایران، در اولین سفر خارجی خود به تاجیکستان سفر کرد، این امید دوباره زنده شده که باز هم بین ایران و تاجیکستان در سطح گسترده روابط برقرار شود.

مؤلف کتاب، احسان صفرزاده، در این کتاب از تاجیکستان سخن گفته‌است. کتاب دو فصل دارد. فصل اول این کتاب به یادداشتهای سفر او در سال ۱۳۸۵ به تاجیکستان اختصاص دارد. فصل دوم کتاب نیز روایت‌گر سفر مؤلف در سال ۱۳۹۵ به تاجیکستان است.

مهمترین هدف وی از انتشار این یادداشت‌ها، افزایش شناخت مخاطب از این بخش از خراسان و ماوراءالنهر بوده‌است. صفرزاده در هر سفر، حدود یک‌ماه میهمان مردمان این‌سامان بوده‌است. این‌کتاب درکی عینی از وضعیت دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاجیکستان ارائه می‌دهد، از نقاط تاریک و روشن روابط ایران و تاجیکستان می‌گوید و ضمناً تصور مردم تاجیکستان از ایران را هم برای خواننده ایرانی بازگو می‌کند.

این‌کتاب با شمارگان هزار نسخه و قیمت 36 هزار تومان منتشر شده است.