التَّعريف بطبقات

میراث مکتوب- التَّعريف بطبقات کتابی در تاريخ جهانی علوم و دانشمندان ملل جهان و ارائه روش ردهبندی دانشها تا قرن پنجم هجری است.  فيلسوف، مورّخ و پايه­گذار مكتب ويژه در تاريخ­نگارى اسلامى، اخترشناس و مؤسس رصدخانه طُليطُله (تولدو) است. وى داراى آثار فراوانى بوده كه متأسفانه هيچ يك از آنها جز همين كتاب التعريف بطبقات الامم به دست نيامده است. اين كتاب با روشی نوین در رده‌بندی علوم در زمينة تاريخ جهانى علوم و دانشمندان ملل جهان كم­نظير است.

 

 

کتابشناسی:

التَّعريف بطبقات الامم (عربی)

[تاريخ جهانی علوم و دانشمندان ملل جهان و ارائه روش ردهبندی دانشها تا قرن پنجم هجری]

قاضی صاعد اندلسی (420- 462 هـ.ق)

مقدمه، تصحيح و تحقیق: غلامرضا جمشيدنژاد اوّل

تهران: 1376ـ 353 ص/ قطع وزيری

با همکاری مؤسسه انتشارات هجرت

میراث مکتوب: 40

برگزیدۀ دومین دورۀ جایزۀ کمیتۀ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام (1386)