رسائل حزين لاهيجی

میراث مکتوب- رسائل حزين لاهيجی مهمترين رسائل فارسی لاهيجی در علم كلام، تفسير و علوم و فنون است. مؤلف از نامدارترين دانشمندان عهد صفوى و آخرين چهره­هاى سبك هندى سده دوازدهم است. این کتاب شامل 12 عنوان از مهم‌ترين رساله­هاى اوست: 1. شجرة­الطور فى شرح آية النور 2. مرآةاللّه فى شرح آية شهداللّه 3. المذاكرات فى المحاضرات 4. حقيقت نفس و تجرّد آن 5. بشاراتى بر ظهور حضرت محمّد(ص) .6 شرح قصيده لاميه 7. اوزان و مقادير 8. چگونگى صيد مرواريد 9. فوايد استماع صوت حَسَن 10. واقعات ايران و هند 11. جرّ ثقيل 12. خواصّ الحيوانات.

 

 

کتابشناسی:

رسائل حزين لاهيجی (فارسی)

[مهمترين رسائل فارسی لاهيجی در علم كلام، تفسير و علوم و فنون]

محمدعلی بن ابی طالب حزين لاهيجی (1103- 1180 هـ.ق)

به کوشش علی اوجبی، ناصر باقری بيدهندی، اسكندر اسفندياری و عبدالحسين مهدوی زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب

تهران: 1377ـ 340 ص/ قطع وزيری

شابک: 7 ـ 3 ـ 90733 ـ 964

میراث مکتوب: 41