نشست «رونمایی و معرفی ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و پنجاه و ششمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، که با همکاری وبینار بهشتی و به مناسبت هفتۀ کتاب برگزار خواهد شد، به رونمایی و معرفی کتاب «ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی؛ زندگی، آثار، جستارهای متن‌پژوهی» اختصاص خواهد داشت.

در نشست رونمایی از این کتاب، بهروز ایمانی، مؤلف و مدوّن اثر، با موضوع «نگاهی کلی به فعالیت‌های تحقیقاتی گلچین معانی»، سعید شفیعیون، دانشیار دانشگاه اصفهان، با موضوع «نگاهی به تاریخ تذکره‌های فارسی» و رضا موسوی طبری، شاعر و پژوهشگر متون، با موضوع «تحقیقات احمد گلچین معانی دربارۀ ادبیات دورۀ صفوی» سخن خواهند گفت.

«ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی» با تألیف و تدوین بهروز ایمانی در هشت فصل و 333 صفحه، به تازگی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

ایمانی در پیشگفتاری که بر این اثر نگاشته، زنده‌یاد استاد احمد گلچین معانی را از احیاگران آثار و مآثر اسلامی ـ ایرانی، و از رهروان پویا و راستین وادی تحقیق دانسته است. از منظر مؤلف، ژرف‌نگری گلچین معانی در متون، و به گفتۀ خود او «تحقیق در اوراق عتیق»، و تفحّص سرچشمه‌های دانش، به خاصیت عالمانۀ او در شمار پژوهشگران، تمایز ویژه‌ای بخشیده و بنا به نوشتۀ زنده‌یاد غلامحسین یوسفی، او را به زنجیرۀ کتاب‌شناسان معدود کشور، پیوند داده است.

نشست «رونمایی و معرفی کتاب ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی؛ زندگی، آثار، جستارهای متن‌پژوهی» ساعت 16 تا 18 روز شنبه 22 آبان‌ماه 1400 برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعتِ جلسه با کلیک روی لینکِ زیر، به این وبینار وارد شوند.

http://www.sbu.ac.ir/web/webinar