پرسش از سوبژکتیویتۀ سینوی

میراث مکتوب- سی‌‌وچهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا، با عنوان «پرسش از سوبژکتیویته سینوی» به سخنرانی دکتر مسعود امید (استاد فلسفه دانشگاه تبریز) اختصاص دارد که روز چهارشنبه نوزدهم آبان‌ماه 1400، ساعت 11، به صورت مجازی پخش خواهد‌شد.

سوبژکتیویته به طور کلی نظریه یا توصیفی درباب سوژه است، اما به دلیل وجود نظریات و توصیفات متعدد و متنوع درباب سوژه می‌توان از سوبژکتیویته‌ها سخن‌ گفت. این درس‌گفتار در پی طرح یک مسئله بنیادین دربارۀ فلسفه ابن سینا و تدارک پاسخی برای آن است. نتیجه رویکرد معرفت‌شناختی به روایات نفس سینوی و ملاحظه آنها در ذیل سوبژکتیویته، به تولید چیزی باعنوان سوبژکتیویته ویژه سینوی می‌انجامد.

علاقه‌مندان می‌توانند درس‌گفتار «پرسش از سوبژکتیویته سینوی» را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ی این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.