نشست «نظامی در شبه‌قاره» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- نشست «نظامی در شبه‌قاره» از دورۀ دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی با سخنرانی دکتر انجم حمید، دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدیر فرهنگستان زبان ملی اردو پاکستان، برگزار می‌شود.

مدیریت این نشست که روز شنبه 22 آبان‌ماه 1400، ساعت 15، برگزار خواهد شد، به عهده دکتر بتول واعظ، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، است.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در این نشست مجازی حضور یابند.

https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit