جلد اوّل فرهنگ جامع زبان فارسی (حرف آ) منتشر شد

ميراث مكتوب - جلد اوّل فرهنگ جامع زبان فارسی (حرف آ) زیر نظر دکتر علی اشرف صادقی از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
این واژه‌نامه که در گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و زیر نظر دکتر علی‌اشرف صادقی فراهم آمده، فرهنگی تاریخی است و بر پایۀ پیکره‌ای بزرگ از متن‌های معتبر فارسی، دربرگیرندۀ بیش از هزار عنوان متن، از سدۀ چهارم هجری تا دورۀ کنونی و حتّی نوشته‌های وب‌گاه‌ها، نوشته شده است. برای هر یک از معنی‌های واژه‌های این فرهنگ، به جز برخی واژه‌های علمی و فنّی، از هر سده جمله‌هایی، که دربردارندۀ آن واژه هستند، آورده شده است.
در برابر هر واژه آگاهی‌های دیگری از جمله ریشه‌شناسی کوتاهی داده شده است.
منبع خبر: وبلاگ یوسف سعادت