«به یاد دکتر آذرتاش آذرنوش» در چهلمین روز درگذشت وی

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و پنجاه و نهمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، به مناسبت چهلمین روز درگذشت دکتر آذرتاش آذرنوش، به یاد ایشان برگزار می‌شود.

در این نشست که با همکاری وبینار بهشتی و مؤسسۀ خانۀ کتاب و ادبیات ایران برگزار خواهد شد، سمرا آذرنوش، دختر مرحوم دکتر آذرنوش و استاد دانشگاه سوربن، حمزه ایلخانی‌زاده، رئیس سابق فدراسیون چوگان، احمدرضا خضری، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، و محمدرضا سحاب، مدیرعامل مؤسسۀ جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، سخن خواهند گفت.

علی‌اشرف صادقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سیدمحمد عمادی حائری، عضو هیأت علمی بنیاد دائرة ‌‌المعارف اسلامی، عنایت‌الله فاتحی‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، عبدالهادی فقهی‌زاده، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، مرتضی کریمی‌نیا، قرآن‌پژوه، مجدالدین کیوانی، عضو شواری علمی دائرة المعارف بزرگ اسلامی و سردبیر نشریه آینۀ میراث، و اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ میراث مکتوب، دیگر سخنرانان این مراسم خواهند بود.

نشست «به یاد دکتر آذرتاش آذرنوش» روز چهارشنبه 26 آبان‌ماه 1400، ساعت 16 تا 18، برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان به حضور در این مراسم می‌توانند در ساعتِ جلسه از طریق لینکِ زیر، به این جلسه اینترنتی وارد شوند.

http://www.sbu.ac.ir/web/webinar