کتاب «تاریخ اسلامی» در آلمان منتشر شد

میراث مکتوب- کتاب «تاریخ اسلامی» نوشته Samir Morad (سمیر مراد) در ۶۵۷ صفحه منتشر شد. این کتاب فوریه ۲۰۲۱ به بازار کتاب آلمان آمده است.

نویسنده در این کتاب با بهره‌گیری از داستان‌های انبیا، منابع عربی، تاریخ طبری، همچنین منابع مربوط به جنگ‌های صلیبی و تاریخ زندگی مسلمانان در کشورهای مختلف، تلاش کرده تا رویدادهای تاریخی جهان را از آغاز تاکنون از دیدگاه اسلامی مورد تحلیل قرار دهد. سمیر مراد معتقد است که اگر مسلمانان از منظر اسلامی، وقایع تاریخی را مورد بررسی قرار دهد، در شرایط کنونی و در آینده به راحتی زندگی خواهند کرد.

پژوهش‌های اسلامی در آلمان رونق بسیاری دارد و منابع مهم و بسیاری در جهت تایید اسلام منتشر می‌شوند؛ منابعی که با استفاده از رویکردهای نوین علوم انسانی نوشته شده‌اند. نیک است که مترجمان و ناشران ایرانی نیز به این پژوهش‌ها توجه کرده و آنها را در اختیار مخاطبان و علاقه‌مندان ایرانی نیز قرار دهند. قطعاً ترجمه این آثار و همچنین ترجمه و انتشار آثار ایرانی در آلمان به نزدیکی و گفت‌وگوی هرچه بیشتر ملت آلمان و مسلمان‌های این کشور با ایرانیان منجر خواهد شد.

منبع: مهر