انتشار کتاب «ایرانیان در داغستان»

میراث مکتوب- کتاب «ایرانیان در داغستان در نیمه دوم قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی» نوشته لیودمیلا دادایوا توسط دانشگاه دولتی جمهوری داغستان منتشر شد.

ویراستاری این کتاب توسط آ.ر.محمدف رئیس مرکز تاریخ و فرهنگ شرق دانشگاه دولتی داغستان انجام شده و نوری محمد زاده دانشیار کرسی شرقشناسی این دانشگاه نیز بر آن تقریظ علمی نگاشته است.

این کتاب در ۱۹۶ صفحه منتشر شده و به تاریخ ورود ایرانیان به داغستان و سهم آنها در اقتصاد و فرهنگ در نیمه دوم قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ می‌پردازد. در مقدمه کتاب ذکر شده است که در تاریخ‌نگاری داغستان نسبت به مطالعه تاریخ جامعه ایرانیان توجه اندکی شده در حالی که پرداختن به این موضوع برای علم تاریخ مهم است. با توجه به فعال شدن و توسعه روابط ایران و روسیه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موضوع کتاب اهمیت بیشتر هم کسب می‌کند. پرداختن به تاریخ جامعه ایرانیان داغستان، فرهنگ و سنت‌های آنها و نیز سهم ایرانیان در اقتصاد داغستان در نیمه دوم قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰  نه تنها از ارزش علمی برخوردار بوده بلکه در مرحله کنونی نیز اهمیت عملی در ارتباطات و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان ایران و روسیه دارد.

 

این کتاب دارای پنج فصل است و در انتهای آن نیز بخشی به کتابشناسی اختصاص داده شده است:

فصل اول

روابط داغستان با پرسیا (ایران) پرسشهای تاریخی و فرهنگی

فصل دوم

توسعه اجتماعی - اقتصادی داغستان و ایران در نیمه دوم قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰

عوامل که باعث مهاجرت ایرانیان به داغستان در نیمه قرن دوم شد

پویایی رشد ایرانیان در منظقه داغستان

پرسش‌های اداری- حقوقی

فصل سوم

ایرانیان در حیات اقتصادی منطقه داغستان در نیمه دوم قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی

صنعت و تجارت

ایرانیان در بخش کشاورزی

ایرانیان در بخش ساخت راه آهن، بندر و فعالیت در زمینه شیلات

فصل چهارم

روابط تجاری ایران و داغستان

فصل پنجم

ویژگی‌های اجتماعی-سیاسی و دینی ایرانیان در داغستان

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی