رونمایی از کتاب «مشاهیر وقف کتاب ایران: حاج حسین نخجوانی»

میراث مکتوب- نشست رونمایی و بررسی کتاب «مشاهیر وقف کتاب ایران: حاج حسین نخجوانی» روز شنبه 29 آبان‌ماه 1400 برگزار می‌شود.

این نشست با حضور و سخنرانی حسن اسدی تبریزی، مؤلف کتاب، و جویا جهابخش، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با موضوع «کتاب‌ورزی و فرهنگ‌گستری از تبریز تا اصفهان» برگزار خواهد شد.

نشست رونمایی و بررسی کتاب «مشاهیر وقف کتاب ایران: حاج حسین نخجوانی» ساعت 10 روز شنبه 29 آبان‌ماه در کتابخانۀ الغدیر خمینی‌شهر و به همت اداره کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار خواهد شد.