شمارۀ 21 مجلۀ «ادبیات تطبیقی»

میراث مکتوب- بیست‌ و یکمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.

عناوین مقالات و نویسندگان بیست‌ و یکمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی بدین شرح است:

ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی: بنیان‌ها، مؤلفه‌ها و روش‌شناسی‌ها / عبدالله آلبوغبیش

معماری، زبان بی‌کلام ادبیات / الهام پرویزی و رکسانا عفراوی

رشته‌ها و مباحث ادبیات تطبیقی / بن هاتچینسون، ترجمۀ ابوالفضل حری

تصویر ایران و ایرانی در سفرنامۀ از خراسان تا بختیاری / فاطمه حیدری و فاطمه رحیمی‌نیا

توتمیسم در سه اثر حماسی: گیل‌گمش، رامایانا، گرشاسپ‌نامه / ابوالقاسم رحیمی، مهدی رحیمی و نرگس عندلیب

نوواژگان در آثار رضا براهینی و ولادیمیر مایاکوفسکی / زهرا محمدی و حسین اصغری

مطالعۀ تطبیقی حکایت شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و رمان فرشتۀ آبی از دیدگاه فلسفۀ زبان ارنست کاسیرر / بهروز محمودی بختیاری و معصومه تهرانی

تغزل بهاریه در دو چکامه از ابوتمام طائی و رودکی سمرقندی / علی‌اکبر ملایی و انسیه نداف‌زاده

پیرامتن در برگردان اثر ادبی: مطالعۀ موردی سفرنامۀ نیکلا بوویه / ایلمیرا دادور

برای دریافت این شماره از مجلۀ ادبیات تطبیقی کلیک کنید.