ديوان أبی بَكر الخوارَزمی

میراث مکتوب- ديوان أبی بَكر الخوارَزمی اثری از سدة چهارم هجری است. ابوبکر خوارزمی یکی از پرآوازه‌ترین نویسندگان رسائل اخوانیه است و رسائل او تاکنون بارها به چاپ رسیده است، اما در میان پژوهشهای معاصر کمتر از شعر و شاعری او سخن به میان آمده، و این به دلیل در دسترس نبودن دیوان وی بوده است.

این اثر که با گردآوری اشعار خوارزمی از میان منابع گوناگون فراهم آمده، بر آن است تا این جنبه از زندگی ادبی این ادیب فرزانه را بیشتر آشکار نماید و خوارزمی شاعر را به پژوهندگان معرفی کند.

 

 

کتابشناسی:

ديوان أبیبَكر الخوارَزمی (عربی)

[همراه با تحقيقی درباره اوضاع عصر شاعر و زندگينامه و شعر او]

محمد بن عباس الخوارزمی (سدۀ 5)

بازسازی، تحقیق و مقدمه: حامد صدقی

تهران: 1376- 498 ص/ قطع وزيری

شابک: 2-0-90733- 964

میراث مکتوب: 43