به یاد عبدالعلی ادیب برومند

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، به یاد عبدالعلی ادیب برومند برگزار شد.

اصغر دادبه، محمدرضا راشد محصل، حمیدرضا قلیچ‌خانی، امیربانو کریمی، میرجلال‌الدین کزازی، هومن یوسفدهی، پوراندخت برومند و اکبر ایرانی سخنرانان این نشست بودند.

سخنرانی‌های به صورت ضبط شده در زمان نشست، یعنی ساعت 18 روز شنبه 23 اسفندماه 1399، در صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به نشانی mirasmaktoob@ پخش شد.