نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی

میراث مکتوب- مؤلف در اين اثر اوضاع سياسى و اجتماعى و مذهبى زمان جامى ـ عهد تيمورى ـ را بررسى می‌­كند. در تذكره و شرح حال جامى بتفصيل، از ولادت تا وفات (817 ـ 898 ﻫ . ق) وی را مورد بررسی قرار می­‌دهد. در بررسى مثنوى ليلى و مجنون از نظر محتوى، عناصر سازنده داستان، پرداختهاى تازه جامى، روش ويژه او در بازآفرينى اين داستان عشقى و صنايع بديع به كار رفته در اين منظومه به طور مفصّل تحليل می‌­شود. آخرين مبحث كتاب مقايسه ميان ليلى و مجنون جامى و ديگر ليلى و مجنونها است.

 

 

کتابشناسی:

نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی (فارسی)

[شرح حال و بررسی آثار جامی و تحليل اوضاع اجتماعی آن دوره]

تأليف: اعلاخان افصحزاد زیر نظر مرکز نشر میراث مکتوب

تهران: 1378ـ 772 ص/ قطع وزيری

شابک: 0 ـ 16 ـ 6781 ـ 964

با همکاری مرکز مطالعات ایرانیِ انستیتو شرق­­شناسی و میراث خطی

میراث مکتوب: 59