تحفةالأزهار و زلال‌الأنهار فی نسب ابناء الأئمة الأطهار

میراث مکتوب- تحفةالأزهار و زلال‌الأنهار یکی از آثار ارزشمند در زمینه شناخت انساب علویان در سراسر جهان تا پایان سدة یازدهم هجری است. مؤلف این اثر ضامن‌بن شدقم حسینی از دانشمندان و نسابه‌های بزرگ سدة یازدهم هجری است. جلد نخست این اثر به نسب فرزندان امام حسن مجتبی(ع) اختصاص دارد. جلد دوم این اثر شامل دو بخش است که بخش نخست شامل نسب فرزندان امام حسین (ع) و بخش دوم شامل نسب فرزندان امام موسی‌بن جعفر (ع) است.

در کنار موضوع اصلی این کتاب، مؤلف به شرح رویدادهای گوناگون که در دورانهای مختلف در زادگاههای متعدد سادات رخ داده پرداخته است.

مصحح این اثر مقدمه و شجره‌نامه‌هایی را برای این اثر فراهم ساخته است که در جلدی مستقل با نام الروض المعظار فی تشجیر تحفة‌الازهار گردآورده است.

 

 

کتابشناسی:

تحفةالأزهار و زلال‌الأنهار فی نسب ابناء الأئمة الأطهار [4ج] (عربی)

[نسبشناسی سادات حسنی و حسينی و موسوی]

ضامنبن شدقم حسينی مدنی (زنده در 1090 هـ.ق)

تحقیق و تعلیق: كامل سلمان جبوری

تهران: 1378ـ 2131 ص/ قطع وزیری

شابک: 8 ـ 09 ـ 6781 ـ 964 (دوره)

شابک: X-08-6781-964 (ج 1)

شابک: X-11-6781-964 (ج 2)

شابک: 9-20-6781-964 (ج 3)

شابک: 5-22-6781-964 (ج 4)

با همکاری کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسلام و ایران

میراث مکتوب: 63

برگزیدۀ هجدهمين دورۀ كتاب سال جمهوري اسلامي ايران (1379)